Spoznávaj Novohradsko-gemerský vidiek

Spoznávaj Novohradsko-gemerský vidiek

Dolná StrehováKalondaKrásnohorská dlhá lúka
Radzovce - ObručnáRapovceRužináSlovenské Kľačany
StratenáŠiatorská Bukovinka
ŠtítnikVeľká nad Ipľom

Našim cieľom je:

zvýšiť využiteľnosť ubytovacích zariadení vidieckej turistiky vo vytipovaných obciach južného Slovenska s vysokou nezamestnanosťou vidieckeho obyvateľstva

využiť existujúcu materiálno technickú základňu na vidieku, prírodné a historické danosti, remeslá, ľudový folklór a ďalšie zvláštnosti vidieka na ďalší ekonomický a hospodársky rozvoj územia regiónu cestou vidieckeho cestovného ruchu

vytvoriť nové pracovné príležitosti na vidieku a rozširovať takto možnosti príjmu obyvateľov vidieka

zvýšiť priamy predaj poľnohospodárskych produktov z dvora


Projekt je financovaný z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013 v rámci opatrenia 3.2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť B

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka - Európa investujúca do vidieckych oblastí