Prírodná zaujímavosť

Dobšinská ľadová jaskyňa

Národná prírodná pamiatka Dobšinská ľadová jaskyňa, zaradená do UNESCO, sa nachádza v Slovenskom raji na severnom svahu vápencového vrchu Duča. Dosahuje dĺžku 1232 m.

Kliknite pre viac informácií

Pamiatka

Kostol sv. Augustína

V Stratenej sa okrem iných zaujímavostí nachádza malý (katolícky) neogotický kostol z roku 1909 s prekrásnym oltárom. Oltár nesie známky rezbárskeho rukopisu majstra Pavla z Levoče. Je na ňom drevená soška Márie Magdalény z dielne majstra Pavla z Levoče zo začiatku 16. storočia. Táto plastika bola prenesená z kaplnky sv. Panny Márie z drevenej zrubovej stavby, ktorú zničil požiar.

Pamiatka

Pamätná izba „Stara hyža“

Vedľa kostola sv. Augustína sa nachádza pamätná izba obce nazvaná „Stara hyža“. Jej návštevník tu nájde predovšetkým predmety, ktoré sa spájajú s niekdajším vidieckym životom v dedine, ale aj galériu historických fotografií a pohľadníc. Ide teda o zbierku, ktorá miestnym obyvateľom pripomína zašlé časy a z určitého pohľadu je pre turistov etnografická. Objekt je prístupný verejnosti po ohlásení na obecnom úrade, na tel.: +421 58/7981 114.
V objekte nájdete funkčné krosná, pracovné nástroje a výstroj baníkov, kompletné zariadenie kuchyne a iné cenné pamiatky.

Prírodná zaujímavosť

Národný park Slovenský raj

Od roku 1964 je to chránená krajinná oblasť a od roku 1988 národný park s plochou 19 763 hektárov. Predstavuje jedinečné krasové územie s mnohými divými roklinami, vodopádmi, skalnými pohoriami, jaskyňami a ďalšími útvarmi.

Kliknite pre viac informácií

Prírodná zaujímavosť

Lanová dráha Tarzania Ostrá Skala

TARZANIA je lanový park postavený z rôznych lanových prekážok, ktoré sú zavesené vo výške a to buď na stromoch alebo na umelo postavených stĺpoch.

Kliknite pre viac informácií