Prírodná zaujímavosť

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Jej celková dĺžka je asi 300 metrov. Pozostáva z chodieb, ktoré spájajú Mramorovú sieň, Hviezdnu sieň, sieň Mliečnej cesty a Hlboký dóm, ktorý sa končí priepasťou. Je jediná svojho druhu na Slovensku.

Kliknite pre viac informácií

Pamiatka

Vodný hrad Štítnik

V obci sa nachádza zrúcanina vodného hradu z 15. storočia.Bol vybudovaný rodom Bebekovcov, neskôr prestavaný na kúriu.

Kliknite pre viac informácií

Pamiatka

Kostol evanjelickej cirkvi a.v

Stredoveká stavba evanjelického kostola je v súčasnosti pozoruhodná najmä neskorogotickou architektúrou s pôvodnými architektonickými detailami, zaujímavým zariadením, ale predovšetkým pre mimoriadne hodnotné nástenné maľby.

Kliknite pre viac informácií

Pamiatka

Kostol Sv. Júdu Tadea

Bol postavený v polovici 18.storočia. Drobná veža vstavaná do štítového priečelia má pôvabnú šindľovú striešku. V interiéri sa nachádza hodnotný barokový mobiliár – oltár, kazateľnica, krstiteľnica a spovednica.

Pamiatka

Expozícia Železnej cesty

Železná cesta Gemerom je súčasťou Európskej železnej cesty, ktorá formou kultúrnej turistiky prezentuje návštevníkom pamiatky baníckej a železiarskej tradície regiónu. Železná cesta predstavuje cestu ťažkej a tvrdej prácebaníkov v podzemí a prácu pracovníkov v hutníctve, ale aj cestu výroby a zručnosti našich predkov.Na území obce Štítnik sa nachádza minimálne 10 technických pamiatok, lokalít a názvov poukazujúcich na baníctvo a železiarstvo.Výstavné predmety (dúchadlo, kováčske náradie, rozličné váhy, odpad z vysokej pece na tavenie železnej rudy atď.) vytvárajú banícko-hutnícku atmosféru v stálej expozícii v priestoroch obecného úradu

Pamiatka

Gotická cesta

Gotická cesta je prvou turistickou poznávacou cestou na Slovensku.

Kliknite pre viac informácií