Prírodná zaujímavosť

Dálovský močiar

Dálovský močiar za chránené územie bol vyhlásený v roku 1999. Rozloha chráneného územia je takmer 15 hektárov. Nachádza sa v katastrálnom území obce Veľká nad Ipľom. Predmetom ochrany sú močiare na nive Ipľa. Oblasť je charakteristická typickými vodnými a močiarnymi rastlinnými a živočíšnymi druhmi.

Prírodná zaujímavosť

Lokalita štrkovísk

Lokalita štrkovísk pri obci Veľká nad Ipľom je rajom rybárov, je oddychovou zónou a vhodným miestom pre rekreáciu.

Pamiatka

Rímskokatolícky kostol

Rímskokatolícky kostol z roku 1762 bol postavený v barokovom štýle. V roku 1896 bol zrekonštruovaný. Nad oltárom sa nachádza obraz z roku 1888 zobrazujúci všetkých svätých, ktorí sú patrónmi obce, je dielom Lajosa Kubányiho. Vo vnútri na kupole a klenbách sú hodnotné olejomaľby - obrazy 4 evanjelistov. Do evidencie kultúrnych pamiatok sú zaradené aj drevené lavice. Socha Panny Márie umiestnená pred kostolom vznikla v roku 1903.