Pamiatka

Rímskokatolícky kostol

Rímskokatolícky kostol v Radzovciach z roku 1913.

Pamiatka

Pamätník významnej archeologickej lokality

Stála archeologická expozícia sa nachádza vo vlastivednej izbe spoločenského domu. Radzovce sú významnou archeologickou lokalitou z doby bronzovej. V polohe Monosa bolo pri orbe v r. 1930 objavené žiarové pohrebisko, na ktorom bol v rokoch 1931-32 urobený záchranný výskum (Budinský - Krička). Neskôr, v roku 1969, bol prevedený odkryv (Furmánek) a bolo preskúmaných 1334 hrobov, v ktorých sa našlo viac ako 5000 keramických nádob. K pohrebisku patrilo aj sídlisko preskúmané v rokoch 1978-79.

Pamiatka

Secesný kaštieľ

Už po roku 1780 sa v obci spomína murovaný zemiansky dom – kúria. Začiatkom 20. storočia bol prestavaný na secesný kaštieľ, ktorý sa v tomto stave v podstate zachoval a dnes je sídlom OcÚ. V obci sa nachádza aj druhý kaštieľ, ktorý dal v roku 1894 postaviť Ferenc Vecsey pravdepodobne na mieste staršieho sídla Orosziovcov a Mariássyovcov. Je to budova na pôdoryse s tvarom U a bola upravená na školské účely, dnes je v kaštieli materská škola. Okolo kaštieľa sa rozprestieral rozsiahly anglický park, ktorý sa z väčšej časti zachoval.

Pamiatka

Pamätník na Obručnej

V osade Obručná v roku 1944 bolo veliteľské sídlo partizánov (Nógrádiovcov). V noci 27. decembra pri prestrelke s nemeckými jednotkami padlo 11 nemeckých vojakov a 17 partizánov, z toho 6 obyvateľov z osady, medzi nimi veliteľ partizánov, ale aj dvojročná Marienka. Na ich pamiatku je postavený pamätník na Obručnej.