Pamiatka

Remeselnícky dom

Návštevníkom prezentuje remeslá ako košikárstvo, tkanie na tradičných krosnách, výrobu papiera, ukážky hrnčiarskej práce s možnosťou zakúpenia suvenírov

Kliknite pre viac informácií

Prírodná zaujímavosť

Krásnohorská jaskyňa

Známa je najmä mohutným Kvapľom dosahujúcim výšku až 32,6 m, ako aj tajuplným podzemným riečiskom. Celková dĺžka jaskyne je 1355 m.

Kliknite pre viac informácií

Pamiatka

Kostol sv. Juraja (katolícky)

Pôvodne barokový kostol s dvomi vežami bol postavený v roku 1754. V roku 1782 bol kostol upravený a v roku 1895 ho dal Dionýz Andrássy prestavať v dobovom štýle a doplniť gotickými prvkami. Vo veži bližšej k obci sa nachádzajú zvony, ktoré tu boli inštalované v roku 1924. Z nich je stredný zvon pôvodný, veľký a malý zvon sú novšie a nahradili dva zvony, ktoré boli demontované a odvezené počas 1. svetovej vojny.

Pamiatka

Pútnické miesto - Kaplnka Panny Márie

Podľa miestnej pamätníčky videli dve dievčatá svetelný lúč vychádzajúci z prameňa v roku 1880. Pamiatku zjavenia sa Panny Márie dvom dievčatám si miestni obyvatelia uctili postavením drevenej kaplnky s obrazom Panny Márie.

Prírodná zaujímavosť

Krasové priehradky

Krasové priehradky na potoku Buzgó sa nachádzajú neďaleko obce Krásnohorská Dlhá Lúka pri vstupnom portáli do Krásnohorskej jaskyne, na severnom svahu Silickej planiny v NP Slovenský kras. Je to asi 20-metrový krasový útvar a vápencová kaskáda medzi Krasnohorskou jaskyňou a Kaplnkou Panny Márie, ktorý vytvoril potok Buzgó vyvierajúci zo spomínanej jaskyne. Popri krasových priehradkách prechádza aj Náučný chodník Jaskyne Slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo.